Nyheter från Ahlmark Lines

Uttalande från vår VD hos Handelskammaren, Brexit

12 Mar 2019 | Ovissheten kring Brexit är fortfarande stor. Både när det gäller var avtalet faktiskt landar och vad Brexit kommer att innebära för Storbritannien, EU, Sverige och Värmland

Läs mer

Besök av generaldirektören för Sjöfartsverket

17 Jan 2019 |

Läs mer

Ahlmark-Lines ett miljövänligare transportval

8 Nov 2018 | Masomite Beams i Rundvik som tillverkar lättbalkar har en stor del av exportmarknaden i England. Balkarna har tidigare skickats med trailer men målet har varit att hitta ett miljövänligare och ekonomiskt fördelaktigare transportsätt.

Läs mer