Avatar Logistics

Avatar Logistics är en kvalificerad leverantör av kompletta logistiklösningar för inre vattenvägar. Företaget erbjuder optimerad stuffning på kundanpassade fartyg, terminaltjänster och anknytande landtransporter med stöd av effektiva IT-lösningar.

Avatar Logistics är ett logistikföretag grundat av de svenska rederierna Ahlmark Lines AB och Erik Thun AB med nederländska VT-Group Ltd som tredje part.

Avatar, som har sitt säte i Norrköping, har som affärsidé att utveckla effektiva och lönsamma logistiklösningar för transporter på inre vattenvägar.

Företaget erbjuder även kringtjänster som lastning, lossning och lagerhållning. Avatar Logistics ser stor potential i den svenska inlandssjöfarten och är en plattform för framtida satsningar på Sveriges inre vattenvägar