Jönsson Novabolagen

2012 förvärvades Jönsson Novabolagen AB, ett komplett logistikföretag som erbjuder effektiv godshantering från dörr till dörr. Företaget, som grundades redan 1933, har verksamheten i Norrköping och Karlshamn och trafikerar såväl Europa som övriga världen.

Jönsson Novabolagen tar ett helhetsgrepp kring hela logistikkedjan. Verksamheten omfattar befraktningsuppdrag över hela världen med egen linjetrafik till Englands syd- och ostkust samt regelbundna avgångar till ett flertal destinationer kring medelhavet.

Företaget tar även ett totalansvar för klarering av fartyg i hamns liksom för speditionsrelaterade arbeten som föravisering  av ankommande gods, mellanlagring, förtullning och handhavande av dokument. Jönsson Novabolagen svarar också för omlastning och anslutningstransporter med andra transportslag. 

Kunderna finns inom detaljhandeln samt inom skogs-, stål- och recyclingindustrin.