Brexit

Ahlmarks och Storbritannien har en historia ihop, en historia som sträcker sig längre än finanskriser, EU, världskrig och börskrascher. Genom åren har vi fraktat miljontals kubikmeter virke från svenska skogar till de brittiska hamnarna.

När man nu efter många om och men slutligen lämnar den europeiska unionen skrivs förvisso ett nytt kapitel in i historieböckerna, men hos oss på Ahlmarks är det bara "business as usual".

Vi står på alla sätt redo att möta våra kunders behov i framtiden och bidra till fortsatt goda handelsmöjligheter mellan Sverige och Storbritannien - oavsett vad.