Christer Nilsson

Christer Nilsson-Sveriges första FICS

Christer Nilsson intervjuad i Skeppsmäklarnytt.

Du är en av de första-kanske den första att bli FICS.

- Ja det verkar så. Men jag vet inte om det har funnits någon tidigare

Du är åtminstone den första som har utbildat sig i Sveriges Skeppmäklarförenings regi som blivit FICS. Sedan du blev klar med utbildningen i ICS Tutorship har du varit MICS, dvs. Member of the Institute of Chartered Shipsbrokers, 2007. Vad innebär det nu att bli FICS, en Fellow?

- Bra fråga... Man tillhör en exklusiv skara inom sjöfarten. Det är en sorts kvalitetsstämpel, att man värderar institutets etiska regler. Två sorters fellows som jag känner intygar detta. Nyttan är väl främst att man får ett större nätverk. Jag har inte skrivit ut MICS efter mitt namn tidigare men måste kanske göra det nu med FICS, i alla fal i internationella sammanhang.

Du är ju en av våra handledare i den internationella skeppsmäklarutbildningen ICS Tutorship. Du fortsätter väl?

-Ja det gör jag. Det krävs att man lägger ner lite arbete, men man håller sig à jour med branchen. Skeppsmäklarföreningen har alltid varit ett stort stöd, man finner likasinnade, träffar elever och nu träffar man tidigare elever också.

Det finns nio stycken svenskar som är medlemmar i ICS, dvs är antingen MICS eller FICS. För att Sverige skall kunna bilda en nationell branch, en underavdelning till ICS krävs minst tio medlemmar.

-Det skulle vara kul! Jag är intresserad av det.