Lågt vatten - mindre last

Det låga vattenståndet avslöjar både skräp och stenar som annars göms av vatten.
Nu börjar även sjöfarten att känna av det sjunkande vattnet. I dag ändrar Sjöfartsverket djupgåendet för fartyg som ska in i Vänern.

– Det normala djupgåendet på 5,40 ändras till 5,30, säger Klas Höggren som är driftchef vid Vänerhamn med placering i Kristinehamn till NKP.

Vattendjupet i Kristinehamns hamn är nu sex meter men det är inte det som sätter begränsningen utan det är vattendjupet i slussarna in till Vänern.

I dag finns ingen mätpunkt i Kristinehamn utan vattenståndet mäts i Skoghall, Sjötorp och Sunnanå. 

Vad betyder det ändrade djupgåendet för Ahlmark Lines?

– Det betyder än så länge inte så mycket, säger Jörgen Kock, operativ chef. Vi fraktar ofta virke och det är en lätt last. Det är värre med bulklaster som till exempel kalk. I de fallen får vi helt enkelt lasta mindre.

För ett fartyg med lastkapaciteet 3 000 ton betyder detta ungefär 100 ton eller tre procent mindre last.