Ny avgiftsmodell från 1 januari 2018

Sjöfartsverkets styrelse har beslutat att den nya avgiftsmodellen kommer att införas den 1 januari 2018 och att farledsavgifterna kommer att höjas i början av 2017 i den befintliga avgiftsmodellen, då den budgetproposition som regeringen lämnade den 20 september inte innehåller några nya anslag till Sjöfartsverket. 

Anledningen till att Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell inte kommer att införas enligt den tidigare planen är att det finns en osäkerhet kring den EU-notifiering gällande konkurrens och statsstöd som krävs innan avgiftsmodellen kan tas i bruk. Alla nya regler som kan påverka varors fria rörlighet inom EU måste föranmälas och godkännas av EU-kommissionen i syfte att förhindra uppkomsten av nya handelshinder.
– På grund av att det råder en osäkerhet om när Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell får godkännande från EU-kommissionen har vi tagit beslut om att skjuta på införandet, säger Ove Eriksson, Affärsdirektör på Sjöfartsverket.  

För att säkerställa en ekonomi i balans kommer Sjöfartsverket att höja farledsavgifterna i början på 2017. Bakgrunden är att de tillfälliga anslag som Sjöfartsverket har haft under åren 2014-2016 i syfte att förbättra den ekonomiska ställningen, upphör vid årsskiftet. För att säkerställa en ekonomi i balans även över tid kommer farledsavgifterna i framtiden att indexjusteras årligen.
– Vi har varit tydliga i såväl vår treårsplan som i kommunikationen med våra uppdragsgivare och kunder att vi för första gången på många år måste höja farledsavgifterna om de tillfälliga anslagen upphör. Samtidigt fortsätter vi vårt kontinuerliga effektiviserings- och förbättringsarbete, säger Noomi Eriksson, Stf GD/Direktör Styrning & Planering på Sjöfartsverket.

Närmare information om datum för avgiftshöjningen och hur den ska genomföras kommer att förmedlas så fort som möjligt