Trafikstörningar på Göta älv

På grund av byggnadsarbeten vid och kring Götaälvbron kommer farleden till Vänern att hållas stängd för all fartygstrafik följande tider:

Från 15/2 kl 0800 till 18/2 kl 0800

Från 27/2 kl 0800 till 6/3 kl 0800

Från 10/3 kl 0800 till 17/3 kl 0800.

Vi ber våra kunder att i möjligaste mån boka andra avgångsveckor än 9 och 11.