Mer än bara sjöfart

Ahlmark Lines AB rymmer mer än bara sjöfart. Vi har idag starka ägarintressen i ett flertal dotterbolag med verksamhet kopplad till områden som handel, hamnservice och logistik. Fyra av de största är Scanunit, Jönsson Novabolagen, Avatar Logistics och brittiska Euroforest.

Jönsson Novabolagen

Jönsson Novabolagen erbjuder logistiklösningar för effektiv godshantering från dörr till dörr.

ScanUnit

En av Skandinaviens ledande aktörer inom lyft- och underhållslösningar för industri och sjöfart.

Euroforest

Ledande leverantör av avverknings- och marknadsföringstjänster inom den brittiska skogsindustrin.

Avatar Logistics

Avatar Logistics erbjuder kompletta logistiklösningar för inre vattenvägar.