Ahlmark Lines i VNR

I slutet av september tog Ahlmark Lines och Jörgen Kock över ordförandeskapet i VNR (Vänerregionens näringslivsråd) från Thunbolagen och Johan Källsson.

VNR, som samlar en betydande del av den sjöfartsberoende industrin kring Vänern, ska verka för effektiva och konkurrenskraftiga transporter i vänerregionen. www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/vanerregionens-naringslivsrad/

 - Johan har gjort ett lysande arbete för VNR i många år och analysen är klar. Nu fortsätter vi med kunskapsspridning och bearbetning av våra politiker, säger Jörgen Kock.