Huvudkontor, Karlstad

Org nr: 5560000241
EORI nr: SE5560000241

Besöksadress:
Södra Kyrkogatan 6
652 24 KARLSTAD

Personal

John Weslien

Marknadschef
Tel. 054-14 97 14
Mob. 076-134 53 45
john.weslien@ahlmarks.se

Jörgen Kock

Operativ chef
Tel. 054-14 97 05
Mob. 070-277 97 05
jorgen.kock@ahlmarks.se

Anders Bergenheim

Ekonomichef
Tel. 054-14 97 12
anders.bergenheim@ahlmarks.se

Kristina Gördén

Sekreterare
Tel. 054-14 97 09
Mob. 070-294 97 09
kristina.gorden@ahlmarks.se

Malin Eriksson

Administratör linjebokning
Tel. 054-14 97 49
malin.eriksson@ahlmarks.se

Ingela Dahlberg

Administratör ekonomi
Tel. 054-14 97 11
ingela.dahlberg@ahlmarks.se

Helena Larsson

Administratör ekonomi
Tel. 054-14 97 08
helena.larsson@ahlmarks.se