Terminaltjänster

I King George dock i brittiska Hull driver vi via dotterbolaget Ahlmark Shipping UK Ltd vår egen hamnterminal. En fullserviceanläggning med hög kapacitet som årligen hanterar över 300 000 ton-/kubikekvivalenter gods.

Terminalen i Hull, strategiskt lokaliserad i King George dock vid floden Humber mitt i England, servar våra och andras fartyg med skeppsklarering, stuveritjänster och lagring.

Kajen har kapacitet att ta emot fartyg på upp till 197 m längd, 25,5 m bredd och 10,4 m djupgående. Terminalen förfogar över kranar med lyftkapacitet upp till 30 ton.

I direkt anslutning till kaj förfogar vi över 30.000 m2 lagringsyta under tak. I samarbete med åkeriet E T Morris kan vi också erbjuda vidaretransport hela vägen till slutkund var som helst i hela Storbritannien.