Policy för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter ionom Ahlmark Lines verksamhet

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i Ahlmark Lines  Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifråm bestämmelser i den svenska integritetslagstiftningen.

Vilka uppgifter som avses.

Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att indentifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. kontaktpersoner hos företag registeras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning. För enskild näringsidkare registeras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.

 

Ändamål, laglig grund och gallring

Ändamål med behandling ska alltid anges och är avgörande för flera aspekter; för fastställande av laglig grund avseende en behandling men även för en bedömning av vilka uppgifter som behandlas, vilka personer som ges behörighet till uppgifterna samt när uppgifter ska gallras. Vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för och med vilken laglig grund vi gör detta beskrivs uppdelat utifrån de olika relationerna Ahlmark Lines  har till dig som registrerats.

Dina personuppgifter sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de samlats in för.

Skydd och säkerhet

Ahlmark Lines är personuppgiftsansvariga enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter inom Ahlmark Lines är du välkommen att kontakta oss på tel. 054-149700 eller adress:

Ahlmark Lines AB

Box 306

651 07 KARLSTAD

Du har rätt att få information om vilka personuppgifterom dig som behandlas av Ahlmark Lines AB. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgifteansvarige (adress finns ovan).