Koncernen

Ahlmark Lines A.-B. är ett helägt dotterbolag till familjeägda O.F. Ahlmark & Co Eftr A.-B, ett av regionens största företag med verksamhet inom näringsgrenar som sjöfart, handel och industri. Koncernen sysselsätter cirka 1500 anställda över hela Europa och omsatte 2016 cirka tre miljarder kronor. 

Under Ahlmark Lines sorterar dotterbolag som Ahlmarks ShippingEuroforest, Scan Unit, JönssonNova och Becoship, företag med verksamheter som på olika sätt anknyter till handel, hamnservice och logistik.