Våra fartyg

Fartygen vi opererar utgörs idag av delägt och långtidschartrat tonnage. Samtliga med högsta isklass.