Vi erbjuder

Ahlmark Lines erbjuder kvalitativa sjötransporter i norra Europa. Vi bedriver linjetrafik och kontraktsfart med egna och chartrade torrlastfartyg i segmentet 3000 – 6000 ton.

Med kvalitativa sjötransporter avser vi en säker och väl underhållen flotta, kunnig personal och ett uttryckt säkerhetstänkande med avtalsenliga arbetsbetingelser såväl hos oss själva som bland våra underleverantörer. Vår flotta opereras även med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kärnan i vår verksamhet är den egna linjetrafiken mellan Sverige och Storbritannien med avgångar varje vecka. Vi är även aktiva på den öppna marknaden med mångårig erfarenhet av all förekommande torrlast.  

Att våra besättningmedlemmar återkommer år efter år är vi mycket glada för. Erfarenhet och kontinuitet innebär kunskap och omsorg om godset för er som transportköpare.  

Kontakta oss idag och låt oss lösa era transportbehov.