Om oss

O F Ahlmark & Co inledde sin affärsverksamhet 1847 då grundaren, Oscar Ferdinand Ahlmark, fick tillstånd att driva affärsrörelse inom handel, kommission, spedition och försäkring i Karlstad. O F Ahlmark & Co har sedan dess utvecklats till en affärsrörelse där Värmland och Karlstad fortfarande är bolagets bas, men nu med verksamheter över hela Europa och ett drygt tusental anställda.

När Oscar Ferdinand Ahlmark startade sin rörelse så kunde han nog inte ana att han lade grunden till Sveriges och ett av världens mest långlivade rederier - Ahlmark Lines - över 170 år senare fortfarande verksamt. Idag transporterar vi 0,6 miljoner ton gods årligen till stora delar av Europa.

Med åren har transporter av skogsprodukter till Storbritannien blivit vår kärnverksamhet. Så mycket som en tredjedel av den svenska virkesexporten till Storbritannien fraktas med våra fartyg. Bland kunderna hittar man även aktörer inom stål-, verkstadsindustri och annan svensk basnäring.

Tillsammans med dotterbolagen Jönsson Nova Logistics, Ahlmark Shipping UK och Becoship är vi idag ett fullt utvecklat logistikföretag som kan erbjuda alla delar i transportkedjan.

Vi tror att vårt kundnära arbetssätt är en viktig förklaring till de ofta mångåriga relationer som utvecklats mellan oss och våra kunder.

Ahlmark Lines är en finansiellt stark och pålitlig affärspartner oavsett konjunktur. Vi arbetar långsiktigt i våra affärsbeslut och hedrar ingångna avtal.

På Ahlmark Lines tar vi aktivt del i arbetet med att förbättra betingelserna för sjöfart både nationellt och lokalt. Vi ser sjöfarten som en betydande del av lösningen på Sveriges infrastrukturella utmaningar nu och i framtiden. Sjöfarten har en närmast obegränsad kapacitet och kostnaderna för dess infrastruktur finansieras till nära hundra procent av näringen själv genom avgifter på alla fartygsanlöp i landet, detta oberoende av vilken flagga som vajar i aktern.