Euroforest

Euroforest Ltd är Storbritanniens största oberoende leverantör av avverknings- och marknadsföringstjänster inom skogsbruket. Företaget servar stora och små skogsägare över hela brittiska kontinenten med skräddarsydda lösningar för virkeshantering.

Euroforest tar ansvar för hela förädlingsprocessen, från avverkning, uppsamling och transport till handel med virke och vidareförädlat biomaterial till kunder i såväl Skandinavien som övriga nordeuropa.

Bland uppdragsgivarna finns skogsägare av alla storlekar men också ledande markexploatörer och investmentbolag.

Verksamheten har sedan grundandet 1991 vuxit från blygsam omfattning till en virkeshantering som idag öveträffar 2,6 miljoner m3 rundvirke.

Ahlmark Lines ägarandel av Euroforest är 53%.