Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö är två av våra viktigaste nyckelfrågor. Ahlmark Lines är certifierade enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Oslagbara miljöfördelar

Transporter av högsta kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan är ett övergripande mål i hela vår verksamheten.

Att frakta gods med fartyg är en energisnål transportform. Den specifika energiåtgången för ett normalstort fartyg beräknas till 0,05 kWh/tonkilometer vilket ska jämföras med 0,26 kWh/tonkilometer för en lastbil med släp.

Vi kan också uttrycka det på ett annat sätt. På bara 15 liter lågsvavligt bränsle kan vi frakta 3.000 ton gods en hel kilometer. Skulle 120 lastbilar med släp frakta samma mängd gods lika långt, skulle de behöva hela 60 liter bränsle.

Genom att flytta godstransporter från bil till fartyg minskas dessutom trängseln på våra vägar liksom behovet av att bygga nya. Naturligtvis minskar även trafikolyckor och buller.

Ahlmark Lines strävar efter att ligga långt fram vad gäller marknadens och myndigheternas krav på effektiva, säkra och miljövänliga transporter. Detta innebär konkret att vi skall: 

 • följa de lagar, förordningar och avtal som gäller inom transportsektorn
 • med hög kompetens operera våra fartyg på marknaden så att de utnyttjas på ett effektivt och därmed även miljömässigt optimalt sätt.
 • i det dagliga arbetet hushålla med de resurser som krävs för att driva verksamheten i företaget.

Fokus på att uppfylla höga kundkrav

Ahlmark Lines fokus ligger på att uppfylla kundernas krav och förväntningar på säkra, konkurrenskraftiga och punktliga sjötransporter.

För att uppnå detta arbetar vi kontinuerligt med vår kvalitetspolicy som innebär:

 • att vi opererar förstklassigt tonnage
 • att vi håller och lever upp till ingångna avtal
 • välutbildad och engagerad personal
 • att vi arbetar med kvalitativa och pålitliga underleverantörer vad avser fartygsdrift och bemanning, agenter, stuverier och åkerier
 • nollvision vad gäller kortskeppningar och lastskador
 • att ständigt förbättra vår service mot kunderna med rätt information och dokumentation
 • att vår personal skall ha kunskap om våra kunders behov och önskemål
 • att uttrycket "detta är inte mitt bord" inte används av oss på Ahlmark Lines