Linjetrafik

Linjetrafiken är alltsedan starten ryggraden i vår verksamhet. Den möjliggör skeppning av mindre godsmängder på ett konkurrenskraftigt och miljömässigt bra sätt. Ahlmark Lines erbjuder linjetrafik från Vänern och Norrlandskusten till flera hamnar i Storbritannien.

Från Vänern avgår vi två till tre gånger per månad till Hull och en gång i månaden till Montrose.

Från Norrlandskusten kan vi erbjuda avgångar två gånger per månad till Hull.

Med hjälp av våra partners i Storbritannien kan vi ombesörja hela transportkedjan fram till er kunds dörr.  

Vår flotta fraktar varje år drygt 0,6 miljoner ton gods. Med rätt balans på export- och importlaster når vi minsta miljöpåverkan.