Linjetrafik

Linjetrafiken är alltsedan starten ryggraden i vår verksamhet. Den möjliggör skeppning av mindre godsmängder på ett konkurrenskraftigt och miljömässigt bra sätt. Ahlmark Lines erbjuder linjetrafik från Vänern och Norrlandskusten till flera hamnar i Storbritannien.

Från Vänern avgår vi varje vecka till Hull och var fjärde vecka till Shoreham och Montrose.

Från Norrlandskusten kan vi erbjuda avgångar varannan vecka till Hull och var fjärde vecka till Shoreham.

Med hjälp av våra partners i Storbritannien kan vi – med allt samlat på en och samma faktura – ombesörja hela transportkedjan fram till er kunds dörr.  

Vår flotta fraktar varje år drygt 0,6 miljoner ton gods. Med rätt balans på export- och importlaster når vi minsta miljöpåverkan.