Kontraktsfart

Har ni behov av att skeppa större kvantiteter regelbundet? Vi kan offerera i princip alla typer av breakbulkgods för såväl export- som importtrafik i nordeuropeisk kontraktsfart.

Ahlmark Lines har lång erfarenhet som transportör av såväl skogsindustriprodukter och biobränsle som insatsvaror som t ex stål och kalk till industrin.

Bland våra kunder finns bland andra Billerud Korsnäs, Moelven, Stora Enso och Sveaskog.